Sojusz Lewicy Demokratycznej

Maciej Buliński

Urodził się 29.11.1984 r. w Dąbrowie Górniczej. Od urodzenia mieszka w Oświęcimiu. Ukończył Informatykę (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach) oraz Administrację i Zarządzanie (Wydział Prawa i Administracji) na Uniwersytecie Śląskim.
Nauczyciel w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu. Egzaminator ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) oraz instruktor CISCO Networking Academy.
Sekretarz Rady Powiatowej SLD w Oświęcimiu. W latach 2007-2012 Przewodniczący Koła Gminnego SLD w Oświęcimiu, od 2008 r. członek Rady Powiatowej SLD w Oświęcimiu. Były asystent społeczny Posła na Sejm RP Janusza Lisaka.
Członek Stowarzyszenia "Komputer-Szkoła-Inicjatywa" - organizatora Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego MIKROPROFESOR. Społeczny Opiekun Zabytków.
Interesuje się polityką, marketingiem politycznym, PR, prawem (w zakresie samorządu terytorialnego).
  • Adres:
    Rada Powiatowa SLD w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Jagiełły 17 (II piętro) DYŻUR: Poniedziałek, 15.30-18.30
  • Telefon:
  • E-mail:
    oswiecim@sld.org.pl
  • www:
    http://www.maciejbulinski.pl/

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J

  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • R

  • S
  • T
  • U
  • W
  • X
  • Z